10. ročník medzinárodnej konferencie DiVAI 2014

10. ročník medzinárodnej konferencie DiVAI 2014 - Distance Learning in Applied Informatics sa konal 5.-7.5.2014.

Viac informácií: http://conferences.ukf.sk/index.php/divai/divai2014
Predchádzajúce ročníky: http://conferences.ukf.sk/index.php/divai/index/pages/view/pastconferences