20. výročie združenia EUNIS-SK

K 20. výročiu združenia EUNIS-SK pripravujeme:

Pre členov Valného zhromaždenia a pozvaných hostí - Konferencia a slávnostné zasadnutie Valného zhromaždenia EUNIS-SK - 18. - 19. 5. 2017
Registrácia
Pozvánka
Program
Prihlásení účastníci

Sponzori konferencie (súbor)

Pre všetkých záujemcov o problematiku IT - Konferencia UNINFOS 2017
Registrácia sa pripravuje