SIT 2020

Seminár Sieťové a informačné technológie (SIT 2020) bude ako každý druhý rok súčasťou Medzinárodných vedeckých dní (ISD 2020) s možnosťou publikovania v zborníku, ktorý sa bude opäť uchádzať o uverejnenie vo Web of Science. MVD 2020 sa budú konať 13.-15. 5. 2020 (v Budapešti a v Nitre, účasť v Maďarsku nie je povinná).

Prvých 7 prihlásených účastníkov z radov vysokoškolských učiteľov - informatikov - z vysokých škôl, ktoré sú členmi EUNIS-SK, bude mať účasť zdarma (v prípade záujmu o účasť na časti MVD v Maďarsku si nájdu a zaplatia ubytovanie sami). Podmienkou účasti zdarma je:

  • povinná účasť na konferencii (pri neúčasti mimo vážnych zdravotných dôvodov bude nutné účastnícky poplatok vo výške 190 EUR dodatočne uhradiť),
  • napísanie článku v anglickom jazyku do 31.1.2020 a povinné vystúpenie na konferencii, sekcii SIT.
  • prvé prihlásenie mailom na adresu sit@uniag.sk s uvedením Subjectu: ISD 2020, následné prihlásenie sa cez web MVD.

Ostatní účastníci seminára budú mať účasť zdarma s publikovaním článkov v neindexovanom domácom zborníku a účasťou iba na seminári SIT 2020.

Poplatok vo výške 190 EUR platí aj pre ďalších záujemcov mimo prvých siedmych prihlásených s možnosťou zúčastniť sa všetkých výhod konferencie MVD. Ich účasť na MVD je vítaná. Bez poplatku je účasť iba na SIT s možnosťou publikovania v neindexovanom zborníku.