Dotazníky

Aktuálne dotazníky

Vyhodnotenie dotazníkov

  • Dotazník k Akademickému cloudu (z 23 oslovených vysokých škôl prišlo 15 odpovedí, z toho 12 kladných, 1 odpoveď, že by uz teraz potrebovali viac informácií, aby sa vedeli vyjadriť a 2 odpovede, že v súčasnosti nemajú záujem.
  • UNINFOS 2018
  • UNINFOS 2019