Odporúčané do pozornosti

Akademický cloud

Z panelovej diskusie na tému "Univerzita budúcnosti" - predkonferenčná aktivita konferencie UNINFOS 2019 - 6. 11. 2019
Panelisti

Z diskusie s odborníkmi na tému: Koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (25. 10. 2017):

Pre študentov: