Elektronické poradenstvo pri výbere vysokej školy a a ďalšieho vzdelávania

Závery odovzdané na MŠVVaŠ SR a spracované do zadania pre vývojárov, práca prac. skupiny ukončená v roku 2014.