Riadni kolektívni členovia

Ekonomická Univerzita v Bratislave - Ing. Marián Križovenský, Mgr. Attila Polya, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku - Ing. Emil Jamrich, Ing. Roman Krakovský
Prešovská univerzita v Prešove - Ing. Vladimír Pisarský, Mgr. František Franko
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - RNDr. Darina Tóthová, PhD., Mgr. Mária Urbanová
Slovenská zdravotnícka univerzita - Radoslav Suchár
Slovenská technická univerzita v Bratislave - prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., Ing. Eva Tarová
Technická univerzita v Košiciach - doc. Ing. Milan Šujanský , CSc., Ing. Martin Chovanec, PhD.
Technická univerzita vo Zvolene - Ing. Tibor Weis, Mgr. Svetlana Hanzelyová
Trenčianska univerzita v Trenčíne - doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc., Ing. Mgr. Peter Buček
Trnavská univerzita v Trnave - Ing. Jozef Koricina, Ing. Milan Pokorný
Univerzita J. Selyeho v Komárne - RNDr. Peter Csiba, PhD.,  Mgr. Szabolcs Szallár
Univerzita Komenského v Bratislave - Mgr. Peter Miazdra, Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - doc. Mgr. Ivan Baláž, PhD., RNDr. Július Jenis
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - RNDr. Daniel Kubinský, PhD., Mgr. Marcela Gottwaldová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Ing. Jozef Jantošovič, Mgr. Martin Nemček
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Ing. Jozef Kšinan, Ing. Eduard Pauliček
Vysoká škola múzických umení v Bratislave - doc. Jozef Puškáš ArtD, RNDr. Pavol Bukoven
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave - RNDr. Pavol Bukoven, doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
Žilinská univerzita v Žiline - doc. Ing. Karol Matiaško , CSc., Ing. Milan Tabak