Contact

EUNIS Slovensko – Združenie pre univerzitné informačné systémy
Sídlo združenia: Centrum informačných technológií, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,
tel./fax: +421 37 641 4129, +421 37 6511 589
e-mail: office@eunis.sk
URL: http://www.eunis.sk/

Fakturačné údaje:
Číslo účtu: 4 000 926 805 / 3100 v Sberbank Slovensko, a. s.
IBAN SK31 3100 0000 0040 0092 6805
IČO: 31784941, DIČ: 2022246875