Stretnutie pracovných skupín Portálu VŠ

Stretnutie pracovných skupín Portálu VŠ

Termín: 17.6.2015 (streda)
Miesto konania: Zasadačka rektora SPU v Nitre pri Kongresovom centre SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, prízemie)
mapka

Prihlasovanie

Pozvánka