Zo stretnutia prac. skupín Portálu VŠ

17. 6. 2015 sa konalo stretnutie pracovných skupín Portálu VŠ.

Informácie o obsahu stretnutia sa nachádzajú v zápise zo stretnutia (príloha č.1).
Úvodná prezentácia.

Stretnutia sa zúčastnili všetci prihlásení účastníci.

Fotodokumentácia.