Konferencia UNINFOS 2014

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a združenie EUNIS-SK pozýva na 20. ročník konferencie UNINFOS.
Termín: 27. 10. – 29. 10. 2014
 
web stránka konferencie
Pozvánka

Hlavné témy seminára:
- Najnovšie vývojové trendy IKT
- Prezentácia úspešne realizovaných projektov IKT v akademickom prostredí
- Digitálna univerzita – ďalšie možnosti smerovania
 
Predbežný program:

27. 10. 2014 - 16.00 zasadnutie výkonného výboru EUNIS Slovensko
28. 10. 2014 - 8.00 – 9.00 registrácia účastníkov
                        - 9.00 otvorenie konferencie, odborný program
                        - 17.00 valné zhromaždenie EUNIS Slovensko
                        - 16.00 – 19:00 prehliadka mesta
                        - 19.00 spoločenský program
29. 10. 2014 - 9.00 odborný program
                        - 12.00 ukončenie konferencie
 
Dôležité termíny:
do 15. 9. 2014 - príjem abstraktov
do 22. 9. 2014 - potvrdenie akceptácie abstraktov
do 30. 9. 2014 - registrácia účastníkov a úhrada vložného
                           - zaslanie príspevkov pre publikovanie v zborníku
 
Kontakt: uninfos2014@upjs.sk