Rôzne konferencie a semináre EUNIS-CZ

Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol | 29. - 30. 5. 2017