2019

Sieťové a informačné technológie 2019

Seminár sa konal pod záštitou rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.