Kontakt

EUNIS Slovensko – Združenie pre univerzitné informačné systémy

Sídlo združenia:

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum informačných technológií UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

e-mail: office@eunis.sk
URL: http://www.eunis.sk/

Fakturačné údaje:
Číslo účtu: 4 000 926 805 / 3100 v Sberbank Slovensko, a. s.
IBAN SK31 3100 0000 0040 0092 6805
IČO: 31784941, DIČ: 2022246875