Predsedníctvo

Predsedníctvo
RNDr. Darina Tothová, PhD., prezidentka združenia
Mgr. Peter Kopáč, viceprezident združenia
Ing. Jozef Koricina, člen
doc. Ing. Karol Matiaško, PhD., člen
Ing. Jozef Siláči, člen