Predsedníctvo

Predsedníctvo
RNDr. Darina Tothová, PhD., prezidentka združenia
Ing. Jozef Koricina, viceprezident združenia
Ing. Milan Šujanský, člen
Ing. Jozef Kšiňan, člen
Ing. Vladimír Pisarský, člen