Podujatia v roku 2020

SIT 2020
Usporiadatelia: EUNIS-SK
a SPU v Nitre
Termín: 13. - 15. 5. 2020
Nitra, Slovenská republika