Prednáška "IT v praxi"

21. 5. 2020 o 10.h sa uskutoční v prostredí MS Teams prednáška "IT v praxi" pre študentov, ale aj záujemcov z radov zamestnancov vysokých škôl.

Prezentácia - môžete si pripraviť otázky, napr. z problematiky cloudových riešení