Prezident združenia

RNDr. Darina Tothová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre