Seminár SIT ako súčasť MVD 11.5., seminár SIT v slov.jazyku 12.5.2022

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na seminár SIT v slovenskom jazyku, ktorý sa bude konať 12.5.2022, sa môžete registrovať s príspevkami do 30. 4. 2022, bez príspevkov do 9. 5. 2022.

Podrobnejšie informácie o anglickej i slovenskej časti nájdete tu.

Rekapitulácia termínov:

Seminár 11.5:
Registrácia a vloženie príspevkov do zborníka v anglickom jazyku (seminár ako súčasť MVD): do 23. 3. 2022
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevkov: do 26. 3. 2022
Vloženie príspevkov po recenziách: do 28. 3. 2022

Seminár 12.5:
Registrácia a vloženie príspevkov do zborníka v slovenskom jazyku: do 30. 4. 2022
Informácia o akceptovaní/neakceptovaní príspevkov: do 2. 5. 2022
Vloženie príspevkov po recenziách: do 4. 5. 2022

Za organizačný výbor

                      Darina Tothová