SIT 2018

Pozývame Vás na seminár SIT 2018, ktorý sa bude konať ako sekcia medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vedecké dni 2018 v dňoch 16.-17. 5. 2018 na SPU v Nitre.

Pre aktívnych účastníkov je to príležitosť publikovať v zborníku indexovanom vo WOS (v anglickom jazyku), nakoľko príspevky konferencie MVD 2016 boli uverejnené vo WOS databáze, príspevky MVD 2018 taktiež prejdú výberovým procesom Thomson Reuters.

Pozvánka

Prihlasovanie

web konferencie