SIT 2018 - Termín na odoslanie anotácií a príspevkov je predĺžený

Vážené kolegyne, kolegovia,

termín na odoslanie anotácií a príspevkov je predĺžený do 4. 2. 2018.

Viac.