SIT 2020

SIT 2020 ako súčasť Medzinárodných vedeckých dní (ISD 2020) sa bude konať 13.-15. 5. 2020. Viac informácií.

Prihlásenie pre účastníkov SIT 2020 v Nitre (bez účasti na ISD 2020) je možné tu.

Registrácia pre účastníkov s možnosťou publikovania v indexovanom zborníku je tu.