SIT 2020

SIT 2020 ako súčasť Medzinárodných vedeckých dní na SPU v Nitre.

Vystúpenia kolegov - učiteľov z členských vysokých škôl EUNIS-SK, ktorí sa prihlásili na seminár Sieťové a informačné technológie - SIT 2020, si môžete vypočuť tu:

5th room - Sessions 7 and 8 → short URL: https://tiny.cc/isd2020_room5 → original URL

original URL

Manuál na pripojenie sa.