Článok 1. Názov združenia

1.1 Názov združenia je EUNIS Slovensko. Anglický názov združenia je EUNIS Slovakia. Spoločnou skratkou pre oba názvy je EUNIS-SK.

1.2 Názov vychádza zo skutočnosti, že združenie má rovnaké ciele ako Európska organizácia pre univerzitné informačné systémy EUNIS a v súlade s jej stanovami združenie EUNIS-SK deleguje do nej svojich zástupcov.