Článok 2. Sídlo združenia

2.1 Sídlom združenia je Výpočtové centrum, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava