Článok 2. Sídlo združenia

2.1 Sídlom združenia je Prešovská univerzita v Prešove, Centrum výpočtovej techniky, Ul. 17. novembra 6600/1, 080 01 Prešov