Článok 3. Predmet činnosti združenia

3.1 Oblasťou pôsobenia združenia sú univerzitné informačné systémy a informačné a komunikačné technológie (v ďalšom texte aj spoločne označované ako „IKT“), ktoré sa využívajú na slovenských vysokých školách.

3.2 Hlavným poslaním združenia je koordinácia činnosti a spolupráca pri vývoji informačných systémov vysokých škôl. Pre realizáciu tejto pomoci si združenie stavia nasledujúce ciele:

  • spolupracovať s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR na tvorbe stratégie rozvoja IKT na slovenských vysokých školách,
  • formulovať spoločné stanoviská a presadzovať spoločné záujmy vysokých škôl v oblasti IKT,
  • zvýšiť a podporovať komunikáciu medzi univerzitami navzájom za účelom výmeny informácií a skúseností v oblasti IKT,
  • koordinovať diskusiu a prevziať iniciatívu pri vyjednávaní s dodávateľmi softvéru používaného na vysokých školách,
  • organizovať konferencie, semináre, workshopy a iné akcie v oblasti IKT, reprezentovať prevádzkovateľov a tvorcov univerzitných informačných systémov smerom k medzinárodným organizáciám tohto druhu a smerom k orgánom štátnej správy.