Článok 3. Predmet činnosti združenia

3.1 Oblasťou pôsobenia združenia sú informačné technológie na vysokých školách.

3.2 Predmetom činnosti združenia je pomoc pri vývoji kvalitných informačných systémov vysokých škôl. Pre realizáciu tejto pomoci si združenie stavia nasledujúce ciele:

  • zvýšiť a podporovať komunikáciu medzi prevádzkovateľmi univerzitných informačných systémov a umožniť tak výmenu informácií a skúseností,
  • koordinovať diskusiu a prevziať iniciatívu pri vyjednávaní s dodávateľmi softvéru používaného na vysokých školách,
  • organizovať semináre, kongresy a prípadne iné akcie v oblasti univerzitných informačných systémov, reprezentovať prevádzkovateľov a tvorcov univerzitných informačných systémov smerom k medzinárodným organizáciám tohto druhu a smerom k orgánom štátnej správy,
  • zvýšiť a podporovať komunikáciu medzi vysokými školami, jej IT útvarmi a prevádzkovateľmi univerzitných informačných systémov a umožniť tak výmenu informácií a skúseností,
  • koordinovať diskusiu, presadzovať spoločné záujmy vysokých škôl a formulovať spoločné stanoviská v oblasti informačných technológií,
  • komunikovať s dodávateľmi informačných technológií používaných na vysokých školách.