UNINFOS 2017 a predkonferenčné aktivity

Vážené kolegyne, kolegovia,

prihlasovanie na konferenciu UNINFOS 2017 je stále otvorené spolu s možnosťou prihlásiť príspevky.

Všimnite si predkonferenčné aktivity, z nich upozorňujeme najmä na panelovú diskusiu.

Radi sa s Vami stretneme.

Za programový výbor

Darina Tothová