UNINFOS 2022 - 13.-15.12.2022

Konferencia UNINFOS 2022

Pripravovana vyrocna konferencia UNINFOS 2022 sa vzhladom na prevadzkove moznosti usporiadatela - UKF Nitra, moze konat len mimo semestra, termin bol preto stanoveny na 13.-15.12.2022.

Termín poskytuje dostatocnu casovu rezervu na pripravu prispevkov a aj celej konferencie. Neskorsi termin zaroven umozni dokoncit viacere planovane aktivity v tomto roku.

Prvá informácia - Pozvánka

Dalsie informacie budu oznamene coskoro.