Uskutočnilo sa prvé stretnutie pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť

10.5.2017 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny Informačná bezpečnosť.

Zápis

Fotografie