Vitajte na web stránke združenia EUNIS-SK

EUNIS Slovensko je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre slovenské vysoké školy platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu s cieľom navzájom si pomáhať pri zabezpečení kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti používania informačných technológií.                Viac informácií.