Zasadalo Predsedníctvo združenia

20. 9. 2019 zasadalo Predsedníctvo združenia EUNIS-SK.

Zápis