Zo seminára SIT 2019

13. 2. 2019 sa konal pod záštitou rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. už 19. ročník celoslovenského seminára Sieťové a informačné technológie.

Seminára sa zúčastnilo 59 účastníkov z vysokých škôl (EU v Bratislave - 2, Dubnický technologický inštitút - 1, Prešovská univerzita v Prešove - 1, SPU v Nitre - 44, STUv Bratislave - 1, Trnavská univerzita v Trnave - 4, UKF v Nitre - 2, UCM v Trnave - 2, Žilinská univerzita v Žiline - 2), 6 účastníkov z prezentujúcich firiem a 25 študentov.
Za vedenie univerzity účastníkov privítal prorektor doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

Na seminári odznelo 9 príspevkov. Účastníci sa oboznámili so zjednocovacou úlohou Portálu VŠ, s možnosťami interaktívneho riešenia zobrazovania vo vyučovacom procese, s možnosťami Licencovania Adobe produktov pre členov združenia EUNIS Slovensko, s analytickým nástrojom IBM Cognos Analytics. Tiež sa oboznámili s tým, ako je to s technickým zabezpečením IKT na SPU v Nitre, aké sú novinky vo vedeckom publikovaní, ako sa virtuálna realita využíva vo výučbe a že IKT sa používajú aj vo včelárstve.

Veľmi významnou správou bola informácia, že opäť môžu vysoké školy, ktoré sú členmi združenia EUNIS-SK, kupovať produkty ADOBE výhodnejšie a výhodnejšie môžu kúpiť i prezentovanú interaktívnu zobrazovaciu jednotku.

Zborník príspevkov zo seminára bude vydaný neskôr.

Fotografie.

Záznam