Zo stretnutia so zástupcom firmy Oracle

Fotogaléria zo stretnutia so zástupcom firmy Oracle

 

image: